Matura. Język polski

Nudne lektury, mozolna analiza wierszy i opisów przyrody, nieciekawa teoria dotycząca gramatyki i stylistyki… to są w opinii maturzystów wady związane z nauczanym w szkole średniej przedmiotem, jakim jest język polski. Język polski jest często traktowany przez uczniów jak zło konieczne. Lektury z okresu pozytywizmu czy epoki romantycznej budzą w uczniach irytację i znudzenie, a maturzyści chętnie zapomnieliby o analizie dzieł literackich zaraz po opuszczeniu murów szkoły. Niestety, nie jest to takie proste – ukończenie szkoły średniej jest możliwe m.in. po pozytywnym zdaniu matury z języka polskiego. Jak zdobyć wysoki wynik? Przygotować się do egzaminu z opracowaniem ”Matura Język polski” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021).

‘’Matura. Język polski” – zawartość opracowania

Język polski to dla wielu uczniów przedmiot trudny i nieżyciowy. O ile część rozszerzona ma charakter dobrowolny i jest najczęściej wybierana przez miłośników kultury i nauk humanistycznych, to zdanie części podstawowej jest obowiązkiem wszystkich maturzystów. Tymczasem, osiągnięcie wysokiego wyniku to nic łatwego, bowiem egzamin z języka polskiego w części podstawowej jest złożony z licznych pytań zamkniętych i otwartych oraz zadania polegającego na napisaniu wypracowania pisemnego na zadany temat. Część rozszerzona polega jedynie na napisaniu wypracowania; wbrew pozorom nie jest to jednak proste, a najmniejszy błąd może oznaczać stratę wielu punktów.

‘’Matura. Język polski” składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Pierwsza z nich to zwięzłe i wzbogacone tabelami oraz wykresami podstawowe zagadnienia teoretyczne, których znajomość jest wymagana na egzaminie maturalnym oraz informacje na temat epok i gatunków literackich. Część praktyczna to zadania autorskie oraz zaczerpnięte z egzaminów maturalnych z poprzednich lat. Zastosowane w niniejszym opracowaniu połączenie umożliwia maturzyście kompleksowe przygotowanie się do samego egzaminu poprzez wykonywanie podobnych zadań oraz odświeżenie wiedzy teoretycznej. Dzięki temu znacznie wzrastają szanse na osiągnięcie dobrego wyniku i wybór wymarzonej uczelni.

Autorzy opracowania “Matura. Język polski”

Przygotowanie kompleksowego opracowania jest trudne, lecz z pomocą przyszła grupa pedagogów doświadczonych w tworzeniu  podręczników o podobnej treści. To dzięki ich pasji możliwe jest sumienne przygotowanie się do egzaminu dojrzałości.

 

 

>>>

Czas na maturę z matematyki

Znajomość najważniejszych dzieł literackich, erudycja oraz umiejętność tworzenia zgrabnych tekstów pisemnych to cechy ludzi wykształconych. Niestety, język polski jest przedmiotem, który nieszczególnie cieszy się dobrą opinią wśród maturzystów. Słusznie lub nie, jest on uważany za nieżyciowy i nudny, a analiza tekstów literackich to dla wielu maturzystów smutna konieczność. W zdaniu egzaminu maturalnego z języka polskiego pomaga kompleksowe opracowanie Tania Książka – matura język polski.

“Matura. Język polski” – dlaczego warto wybrać to opracowanie?

Egzamin maturalny z języka polskiego można zdawać w dwóch wariantach: podstawowym, który jest obowiązkowy dla każdego maturzysty, oraz rozszerzonym, który ma charakter dobrowolny. Pierwszy z nich wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte (są one oparte na danym fragmencie tekstu) oraz napisaniu wypracowania na zadany temat. Część rozszerzona z kolei wymaga jedynie wypracowania. Pozornie, egzamin z języka polskiego wydaje się być względnie łatwy, jednak w rzeczywistości osiągnięcie dobrego wyniku wymaga od ucznia nie lada wiedzy na tematy związane z kulturą poszczególnych epok literackich, umiejętności tworzenia obszernych wypowiedzi pisemnych oraz czytania ze zrozumieniem (szczególnie ważny jest ostatni z wymienionych aspektów, bowiem niezrozumienie polecenia i napisanie wypracowania na błędny temat skutkuje uzyskaniem negatywnego wyniku).

W sukurs maturzystom idzie opracowanie “Matura. Język polski”, która pozwala przygotować się we wszystkich powyższych aspektach. W niniejszej pozycji znajdują się przede wszystkim liczne zadania praktyczne. Nie są one jedynie wymysłem autorów: część z nich rzeczywiście pojawiła się na egzaminach maturalnych w poprzednich latach. Rozwiązanie ich pozwala przygotować się maturzyście do typowo maturalnych zadań, co pozwoli zmniejszyć stres podczas egzaminu dojrzałości (uczeń, który przerobi materiał zawarty w kompendium, nie powinien być zaskoczony treścią poleceń na samym egzaminie). Uzupełnieniem zbioru zadań są zwięzłe, acz bardzo treściwe informacje na temat poszczególnych epok kulturowych, gatunków literackich i motywów oraz środków artystycznych najczęściej stosowanych w literaturze. Zapoznanie się z częścią teoretyczną pozwoli uczniowi odświeżyć i uporządkować wiedzę zdobytą w szkole średniej.

O autorach

Wśród autorów znaleźli się doświadczeni pedagodzy, którzy uczestniczyli już w tworzeniu analogicznych podręczników. Ich wiedza oraz kwalifikacje przełożyły się na wysoką jakość podręcznika.

 

 

>>>

Matura

Znajomość największych dzieł literatury polskiej i światowej, umiejętność tworzenia obszernych oraz interesujących wypowiedzi pisemnych, bogate słownictwo – atrybuty te charakteryzują osoby wykształcone, można by rzec – z klasą. Wymagania te powinny być spełnione także przez osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z naukami humanistycznymi i społecznymi. Aby zdać z dobrym wynikiem maturę z języka polskiego – czy to na poziomie podstawowym, czy na rozszerzonym – należy dobrze się przygotować. Niezwykle cennym narzędziem w przygotowaniach jest opracowanie “Matura język polski“.

“Matura – język polski” – kiedy opracowanie jest potrzebne?

Egzamin maturalny z przedmiotu język polski funkcjonuje w dwóch wariantach: na poziomie podstawowym (jest on obligatoryjny dla każdego ucznia kończącego szkołę średnią) oraz na poziomie rozszerzonym (przeznaczonym głównie dla pasjonatów języka polskiego, którzy zamierzają kontynuować swoją edukację na kierunku związanym z szeroko pojętą kulturą i społeczeństwem). Niezależnie od tego, o którym egzaminie mowa, osiągnięcie wysokiego wyniku nie jest niczym prostym. Egzamin w wersji podstawowej składa się z szeregu pytań otwartych i zamkniętych na podstawie wybranego fragmentu tekstu. Ponadto, jego ważnym elementem jest polecenie polegające na napisaniu wypracowania na jeden z dostępnych tematów. Część rozszerzona obejmuje “jedynie” napisanie wypracowania.

Aby cieszyć się dobrze zdanym egzaminem maturalnym, należy przygotować się w dwóch aspektach: teoretycznym i praktycznym. Opracowanie “Matura – język polski” to zapewnia. I tak, w części:

  • teoretycznej uczeń ma szansę odświeżyć sobie najważniejsze informacje, bowiem w opracowaniu omówiono tematy dotyczące poszczególnych epok kulturowych (czasy antyczne, średniowieczne, czasy nowożytne aż do lat współczesnych), gatunków literackich, motywów i toposów powszechnie występujących w literaturze i najwybitniejszych dzieł w danej epoce.
  • praktycznej, która opiera się na licznych, różnorodnych zadaniach, które zostały stworzone na podstawie egzaminów maturalnych z lat poprzednich. Uczenie się poprzez wykonywanie tego typu ćwiczeń jest niezwykle skuteczną metodą nauki, pozwala bowiem przygotować się na typowo maturalne wyzwania.

“Matura – język polski” – o autorach

Stworzenie kompendium wiedzy dla maturzysty nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów. To z ich pomocą udało się stworzyć podręcznik, dzięki któremu zdanie egzaminu maturalnego jest znacznie prostsze.

 

 

>>>